Kauno bendrijos “Viltis” organizuotas Rasų šventės renginys

Bendrija „Viltis“ – tai nevyriausybinė organizacija, jungianti šeimas, turinčias vaikus ir išaugusius iš vaikiško amžiaus asmenis su protine-fizine negalia. Šiame centre neįgalieji užimami darbo terapijos, žaidimų, tekstilės ir meno terapijos grupėse. Organizacija vykdo tęstinius kartu su Savivaldybės Švietimo ir Kultūros skyriais, tačiau neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų reikmėms miestas skiria nedaug lėšų, todėl ir Kauno bendrija ”Viltis” gyvuoja ir gali pagelbėti savo šeimoms tik labdaros dėka. Šiuo metu paslaugos teikiamos 76 šeimoms, 24 neįgalieji lanko Dienos centrą.

 

adminKauno bendrijos “Viltis” organizuotas Rasų šventės renginys

Prisiekusiųjų teismas Lietuvoje – būti ar nebūti?

Nežinau, kaip jums, o man atrodo, kad pasakymas “varnas varnui akies nekerta” gyte prigijo ir giliai įsišaknijo mūsų šalies teisinėje sistemoje. Vienas po kito atleidžiami teisėjai ir generaliniai prokurorai liudija apie iki pat teisingumo institutų hierarchijos viršūnės siekiantį korupcinį kariesą.

 

Sako, kad tautos turi tokius valdovus, kokių jos vertos. Tai taip pat priskiriama ir teisminei valdžiai. Nuo teismų padėties ir vaidmens visuomenėje priklauso ne tik tautos ir valstybės išorė, bet ir jos politinis rėžimas. Teisinei demokratinei valstybei yra būdinga teisminė valdžia, kuri turėtų atstovauti savarankišką ir įtakingą jėgą, pavaldžią tik įstatymui ir nepriklausomą savo kasdienėje veikloje nuo kitų valdžios šakų – įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios. Ir atvirkščiai – totalitarinėse valstybėse teismai yra įtakoti valdančiosios diktatūros, paversti į represinę vadovaujančios valdžios politinę jėgą.

 

Šiandien šalį vis dar krečiant Drąsiaus Kedžio istorijai, manau, kaip niekad aktuali tampa žmonių pasitikėjimo teismų sistema problema, noriu Jūsų paklausti, ką manote apie prisiekusiųjų teismo steigimą Lietuvoje?Kas apskritai yra prisiekusiųjų teismai šiuolaikiniu supratimu? Pagrindinį vaidmenį įgyvendinant teisingumą Prisiekusiųjų teisme vaidina visuomenė. Pagrindinis baudžiamosios bylos klausimas – ar teisiamasis kaltas dėl padaryto nusikaltimo? – šiame teisme sprendžiamas ne pastovaus teisėjo, o atsitiktinų piliečių, atsitiktine tvarka išrinktų iš paskutinių rinkimų ar vykusio referendumo bendro sąrašo ir įtrauktų į teismo, nagrinėjančio tam tikrą bylą, sudėtį. Teisėjas profesionalas tik vadovauja teisminei procedūrai ir sprendžia teisinius klausimus: dėl nusikaltimo kvalifikavimo, kalto asmens nubaudimo ir žalos, padarytos nusikaltimu, atlyginimo.

 

Prisiekusiųjų teismai turi gilias tradicijas kitose šalyse: Anglijoje, kuri laikoma jo tėvyne, JAV, Prancūzijoje ir netgi Rusijoje. Tačiau Lietuvoje dažnai girdima nuomonė, kad mūsų visuomenė tam nėra pakankamai subrendusi. Taigi, turime uždaro rato situaciją: nesubrendusi visuomenė praranda pasitikėjimą „brandžia“ teisine sistema, o kažką pakeisti yra tiesiog nepakankamai… brandi.

 

Mintys apie prisiekusiųjų teismo kūrimą Lietuvoje gvildentos dar tarpukariu. Aktualios jos buvo ir praeitos, ir šios kadencijos teisme: 2007 m. pradžioje Seime daugiau kaip 40-ties Seimo narių iniciatyva keltos idėjos dėl referendumo šiuo klausimu; 1998 m. balandį Seimas priėmė nutarimą “Dėl teisinės sistemos reformos metmenų ir jų įgyvendinimo” kuriame nurodė, kad turi būti išanalizuotas poreikis ir galimybė, o prireikus parengtas Prisiekusiųjų teismo įstatymo projektas. 2009 rugpjūčio mėn. Prezidentės Dalios Grybauskaitės vyriausioji patarėja teisės klausimais pranešė spaudai, kad šalies vadovė, siekdama pagerinti visuomenės pasitikėjimą teismais, palaiko idėją Lietuvoje įtraukti visuomenę į teisingumo vykdymą ir bent jau dalyje bylų įvesti teismo tarėjų institutą ar įkurti prisiekusiųjų teismus, tačiau pripažįsta, jog ši idėja šiuo metu negali būti įgyvendinta.

 

Bet ar tikrai taip? O gal tai tik politinės valios trūkumas arba baimės prarasti tam tikrą politinės galios dalį? Juk prisiekusiųjų teismai paprastai išnagrinėja tik labai nedidelę dalį bylų, pvz. JAV – tik mažiau nei 5 procentus bylų.

 

Pamėginkime atsakyti į esminį šios temos klausimą: ar visuomenės dalyvavimas teismų darbe padidintų pasitikėjimą? Mano nuomone, greičiausiai taip. Teisingumas tuo atveju nebebūtų siauro elito rato privilegija (o tokios privilegijos dažnai tampa prielaidomis piktnaudžiavimui) ir taip priartėtų prie „paprasto žmogaus“. Anot advokato, žmogaus teisių gynėjo Kęstučio Čilinsko, „daugelyje šalių piliečiai dalyvauja šiame procese kaip tarėjai ar prisiekusieji tarėjai. Visuomenė yra pagrindinis bylų sprendėjas. Ypač tokių bylų, kur didelę reikšmę turi gyvenimiška patirtis, moralė. Lietuvoje, deja, prisiekusiųjų teismo nėra. Tad žmonės stovi už durų ir nori pasakyti savo nuomonę. Tad tai, kas dabar vyksta (prie Kedžių namų, – aut.past), galbūt atves prie to, kad bus sukurtas prisiekusiųjų teismas“. K.Čilinsko nuomone, tik visuomenės įtraukimas į teismų procesą padėtų išspręsti Drąsiaus Kedžio dukrelės likimą.


Išsakykite savo nuomonę – balsuokite!


Sorry, there are no polls available at the moment.
adminPrisiekusiųjų teismas Lietuvoje – būti ar nebūti?

Birželio 1 d. renginys skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai

Seimo nario Ligito Kernagio iniciatyva, Krikščionių partijos Kauno skyrius prisidėjo prie renginio, skirto Vaikų gynimo dienai paminėti. Krikščionių partijos nariai vaišino visus vaikus saldainiais, dalino balionėlius ir padovanojo vaikams kreidučių piešti ant asfalto. Po gražių pasirodymų ant scenos, visi drauge gražiame Botanikos sodo kampelyje pasodinome atminimo ąžuoliuką – kad vaikai, paliekantys darželį, galėtų stebėti kaip jis auga drauge su jais. Vaikai mums padovanojo didelį, gražų piešinį, kuris papuošė Kauno skyriaus būstinę.

 

Savo perduotame sveikinime, Ligitas Kernagis palinkėjo vaikams prisiminti pamokančią “Alisos stebuklų šalyje” istoriją ir tikėti, kad galima įveikti savo “drakonus” – tinginystę, neryžtingumą, atžarumą ar užsispyrimą.

 

 

adminBirželio 1 d. renginys skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai

Radijo stoties „Extra FM“ pokalbių laidoje kartu su Krikščionių partijos lyderiu Gediminu Vagnoriumi

rikščionių partijos atstovai Socialinių mokslų daktaras ekonomistas Gediminas Vagnorius ir Seimo narys Ligitas Kernagis buvo pakviesti į radijo stoties „Extra FM“ pokalbių laidą, kurioje diskutavo apie šiandieninę politinę ir ekonominę situaciją, vertino bei komentavo pastaruoju metu Vyriausybės priimamus sprendimus, iškilusias demografines problemas, atsakė į klausytojų klausimus. Išsakytos taip pat ir nuomonės dėl rezonansinės Kedžių šeimos istorijos, jau išaugusios į „violetinę revoliuciją“. Pokalbių laidos metu partijos pirmininkas G.Vagnoriaus išsakė savo nuomonę dėl premjero Andriaus Kubiliaus vykdomos mokesčių politikos, kuri  krizės laikotarpiu ne tik kad nepadėjo išspręsti opių ekonominių, finansinių ir socialinių problemų, bet ir sąlygojo dar gilesnį nuosmukį.

 

Po diskusijų radijo stotyje, Kauno miesto savivaldybės salėje vyko Krikščionių partijos Kauno skyriaus išplėstinis susirinkimas. Jame buvo numatytos Krikščionių partijos Kauno skyriaus veiklos gairės, kurias pristatė partijos lyderis G.Vagnorius ir Kauno regiono kuratorius L.Kernagis, diskutuota dėl partijos plėtros, neatidėliotinų veiksmų plano įgyvendinimo, kuris padėtų šaliai išbristi iš ekonominės krizės.

 

Krikščionių partijos susirinkimo metu buvo apžvelgta Kauno regiono administracijos, Kauno ir Kauno rajono skyriaus, Jonavos bei Jurbarko partiečių veikla. Šiuo metu Kauno miesto iniciatyvinėje grupėje jau veikia septyni komitetai: Socialinių, sveikatos ir šeimos reikalų komitetas, Švietimo, sporto ir ekologijos komitetas, Biudžeto ir finansų komitetas, Kultūros, bendruomenių ir savivaldos plėtojimo komitetas, Miesto plėtros, investicijų ir turizmo komitetas, Kontrolės komitetas, Ūkio ir energetikos komitetas. Šių komitetų vadovai pristatė savo keliamas problemas, veiklos planus, supažindino, kas per trumpą laikotarpį jau nuveikta kiekvienoje srityje.

 


 


adminRadijo stoties „Extra FM“ pokalbių laidoje kartu su Krikščionių partijos lyderiu Gediminu Vagnoriumi

Keliamas daugiabučių atnaujinimo programos klausimas

Apie šią iniciatyvą parengtas ir išplatintas pranešimas spaudai:

 

2010-10-13 Pranešimas spaudai

Krikscionių partija ragina Vyriausybę pagaliau pradėti daugiabučių atnaujinimo programą

 

Krikščionių partija ragina Vyriausybę pagaliau pradėti daugiabučių atnaujinimo programą.

 

Seimo Aplinkos apsaugos komitetui, svarstančiam Valstybės paramos dugiabučiams namams atnaujinti įstatymo pakeitimus, Krikščionių partija pateikė daugiabučių renovacijos esamos padėties vertinimus bei nurodė priežastis, dėl kurių stringa renovacija. Viena iš pagrindinių priežasčių yra ta, kad kad šiuo metu daugiabučių gyventojai neišgali imti brangių paskolų, nes žmonės net 55 proc. mėnesio pajamų skiria energijos išlaidoms. Tokie rodikliai  visuomenę varo į skurdą.  Šių problemų sprendimui Krikščionių partija pateikė konkrečius pasiūlymus, kurie padėtų sukurti veiksmingą daugiabučių renovacijos modelį, skirtą vartotojui, o ne statybų ir bankų sektoriui. Siekiant pagaliau pradėti daugiabučių namų modernizavimo programą, kuriai iš ES suteikto 1 mlrd. litų Vyriausybė per metus nepanaudojo nė vieno cento, siūloma iš esmės pakeisti Būsto renovavimo programos taisykles taip, kad ES paramos kreditinius įsipareigojimus prisiimtų ne namų bendrijos, bet Būsto rėmimo fondas. Šis fondas lėšas susigrąžintų vėliau per mažėsiančius šildymo (energijos) paslaugų tarifus. Tai garantuotų ne tik efektyvų paramos lėšų panaudojimą, bet ir dešimtis tūkstančių darbo vietų.

 

Seimo Aplinkos apsaugos komitetas šiuos Krikščionių partijos pasūlymus ketina svarstyti artimiausiame posėdyje.

 

 Sorry, there are no polls available at the moment.
adminKeliamas daugiabučių atnaujinimo programos klausimas

Ligitą Kernagį neramina teismo sprendimas dėl mažametės D.Kedžio dukters globos perdavimo jos motinai L.Stankūnaitei

Teismas priėmė tokį sprendimą, nes neva nėra jokių įrodymų, kad L.Stankūnaitė yra bloga mama. Tačiau šią teismo nutartį žada apskųsti Kedžio artimieji.


Prieš tokį teismo sprendimą protestuoja ir Garliavos bendruomenė bei Kedžių šeimą palaikantys žmonės.


Priešpiet Garliavos seniūnijoje, Klonio gatvėje šalia D.Kedžio sesers Kauno apygardos teismo teisėjos Neringos ir advokato Aido Venckų namų jau būriavosi kelios dešimtys žmonių, ketinusių užkirsti kelią L.Stankūnaitei išsivežti savo mažametę dukterį.


Netrukus jų gretas papildė vis daugiau žmonių, kurie atsigabeno suolus, iškėlė plakatus, užstatė gatvę automobiliais, ketino pasistatyti palapines, taip protestuodami prieš jų manymu neteisingą ir nelogišką teismo sprendimą.


Ryžtingai nusiteikusių garliaviškių ir kitų Kedžių šeimą palaikančių gyventojų neišgąsdino staiga prapliupęs lietus. Vieni nuo lietaus slėpėsi automobiliuose, kiti liko stovėti ir saugoti įėjimą į Kedžių namų valdas. Vakarop, po darbų, susirinko dar gausesnis būrys žmonių. Iki vakaro L.Stankūnaitė nebuvo atvykusi pasiimti savo dukters. Kelią iki Kedžių namų užtvėrę ir jį saugantys žmonės pareiškė, kad liks ir per naktį, kad mažametė mergaitė nebūtų išgabenta.


„Noriu, kad Garliavoje susirinkusieji žinotų, – sakė Ligitas Kernagis, – manau, kad šioje situacijoje visuomenės kišimasis į teisėtvarkos ir teisėsaugos pareigūnų veiklos sritį – turbūt vienintelis teisingas kelias. Teisybės ieškojimas dažnai trunka per ilgai, kad būtų galima išvengti dar didesnės neteisybės. Todėl juos visa širdimi palaikau“.

adminLigitą Kernagį neramina teismo sprendimas dėl mažametės D.Kedžio dukters globos perdavimo jos motinai L.Stankūnaitei

Seimo narys pasveikino Kauno politikių klubo “Milda” nares klubo vardo dienos proga

Švęsdamos klubo vardadienį, Kauno politikių klubo „Milda” narės pakvietė į savo renginį ir Seimo narį Ligitą Kernagį. Atvykęs su nuotaikinga gėlių puokšte, Ligitas dovanojo klubo narėms ir jų svečiams dvi dainas.


Renginį organizavo klubo prezidentė Dania Dobilienė, dalyvavo jo įkūrėja Jūratė Puidienė. Po gražaus koncerto ir pramoginių šokių poros pasirodymo (šoko Tarptautinių varžybų nugalėtojai Nerijus Jasaitis ir Raimonda Maniuškaitė)  svečiai vaišinosi užkandžiais ir diskutavo aktualijų temomis.


Klubas “Milda” vienija apie 50 veiklių Kauno moterų, dalyvaujančių politikoje – dauguma klubo narių priklauso vienai ar kitai partijai. Sužinojome, kad iš kiekvienos partijos negali dalyvauti daugiau nei 5 atstovės. Tokia įdomi klubo narių sudėtis lemia tai, kad ”Mildos” susibūrimuose visada sutiksi įdomių žmonių ir išgirsi įvairių pozicijų šalies bei miesto sprendžiamais klausimais.


Pasak klubo narės Krikščionių partijos Kauno rajono skyriaus pirmininkės Anželikos Jurašūnienė,  “MILDA” – tai visai ne Meilės Deivė, o pirmosios raidės žodžių: Moterų Iniciatyva Lietuvoje Demokratijai Auginti.

adminSeimo narys pasveikino Kauno politikių klubo “Milda” nares klubo vardo dienos proga

Seimo narys domisi 2 % pajamų mokesčio lengvatos kontrolės mechanizmu

Paviešiname dokumento, adresuoto Valstybinei mokesčių inspekcija, tekstą ir prašome Lieguvos gyventojų, susidūrusių su šia problema, pranešti Seimo nariui arba jo komandai. Dėkojame už Jūsų bendradariavimą!


DĖL 2 PROC. PAJAMŲ MOKESČIO PERVEDIMO LABDARAI IR PARAMAI


Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą (toliau – GPMĮ) nuolatiniai Lietuvos gyventojai turi teisę nuo per kalendorinius metus gautų pajamų išskaičiuota (mokėtina) pajamų mokesčio dalimi (iki 2 procentų) paremti pasirinktą subjektą, kuris pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (toliau – LPĮ) turi teisę gauti paramą. Prašau informuoti apie šiuos įstatymo realizavimo aspektus:

 

1)   Ar subjektas, kuris pagal LPĮ turi teisę gauti paramą, gali sužinoti, kiek mokesčių mokėtojų jį parėmė?


2)   Jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą teigiamas, kokiu būdu subjektas, kuris pagal LPĮ turi teisę gauti paramą, gali sužinoti, kiek mokesčių mokėtojų jį parėmė?


3)   Kas ir kokiu būdu gali gauti pilną konkretų subjektą parėmusių mokesčių mokėtojų sąrašą, kuriame būtų nurodyti mokesčio mokėtojo kodai ir/ ar kiti jį galintys identifikuoti duomenys ir individualių mokėtojų skirtos sumos pinigų?


4)   Alternatyviai, ar ir kokiu būdu gali Lietuvos gyventojas, skyręs savo pajamų mokesčio dalį konkrečiam ūkio subjektui, įsitikinti, kad jo dedikuota pajamų suma pervesta ūkio subjektui.


Pagarbiai,                                                                                                                                          Ligitas Kernagis

Krikščionių partijos frakcijos narys

Informacinės visuomenės plėtros komiteto narys

adminSeimo narys domisi 2 % pajamų mokesčio lengvatos kontrolės mechanizmu

Talkos “Darom” dieną Alytuje vainikavo kviestinių svečių koncertas

Pradžioje nedrąsiai būriavęsi prie laiptelių papėdėje, užtraukus “Mafija” linksmas jaunimas plūstelėjo į “sceną”, ir vakarėlis virto tikromis linksmybėmis. Politinėmis gaidomis atgijęs šliageris buvo noriai dainuojamas tiek gerbėjų scenoje, tiek ir žiūrovų minioje.


.

adminTalkos “Darom” dieną Alytuje vainikavo kviestinių svečių koncertas