Ligitas Kernagis: atgimusi Lietuva – ne svajonė, o realybė

Kaip politikas aš manau, kad :

1. AUGANČIOS PAJAMOS – 1000 eurų vidutinis atlyginimas jau 2016-aisiais. Ekonomikos skatinimas, bedarbystės mažinimas ir pajamų didinimas. Minimalios algos pakėlimas nuo 850 Lt iki 1000 Lt. jau 2013 m. sausį.

Kartu būtina spręsti nedarbo problemą – Darbo biržą pertvarkyti į Karjeros centrus, atsakingus už darbo vietų kūrimą, įdarbinimo procesų koordinavimą, verslo ir jaunų specialistų komunikacijos užtikrinimą. Taip pat viešųjų pirkimų taisyklėse turi būti numatyta, kad viešųjų pirkimų konkursų dalyviai savo darbuotojams privalo mokėti ne mažesnį vidutinį atlyginimą, nei tam tikroje vietoje apskaičiuoja Statistikos departamentas. Tokia praktika jau taikoma Vilniuje. Šią sostinės iniciatyvą, kaip pavyzdį visoms ES valstybėms, įvertino Europos Komisija.

2. SEIMO ATGIMIMAS. Tai  Seimo narių skaičiaus sumažinimas nuo 141 iki 101, iki dviejų kadencijų iš eilės apribotas parlamentarų kadencijų skaičius, padidinta Seimo narių atsakomybė prailginant kadencijų trukmę, sustiprintos Seimo įstatymų leidybos kompetencijos bei sugrąžintas institucijos autoritetas. Sumažinus Seimo narių skaičių per ketverius metus bus sutaupyta 100 mln. litų. Šiuos pinigus skirsime didžiojo Lietuvos trejeto - mokytojų, policininkų ir medicinos darbuotojų – atlyginimams didinti.

3. LIETUVOS VERSLO ATGIMIMAS. Valstybė privalo atsigręžti į dirbantį, kuriantį ir rizikuojantį. Mes pasisakome už nacionalinio ir valstybinio verslo globalizavimą. Už veiklos įvairovę smulkiam ir vidutiniam verslui. Skirtingų PVM tarifų taikymą. Taip pat skubiai būtina mažinti biurokratines kliūtis verslui bei gerinti investicinį mikroklimatą  - valstybės tarnautojų neveikimas, įstatymų ignoravimas, biurokratizmas bus vertinami kaip korupcija.

4. 20 % MAŽESNĖS ŠILDYMO SĄSKAITOS – pagrindinis valstybės energetikos strategijos tikslas. Tai 80 proc. importuojamų brangių dujų pakeitimas atsinaujinančiais energijos šaltiniais. Energiją taupančių pastatų atnaujinimo programos įgyvendinimas, be prievartos gyventojams skolintis renovacijai reikalingas lėšas iš bankų.

5. MIESTŲ ATGIMIMAS – savarankiškumo sugrąžinimas savivaldai ir miestų darnios plėtros skatinimas, įsteigiant “Miestų fondą”. Fondas konsoliduotų Vyriausybės, ES finansinių institucijų ir savivaldos lėšas, kurias savivaldybės panaudotų svarbiems visuomeniniams projektams įgyvendinti.

Korupcija Lietuvoje pasiekė tokį mastą, kad kovai su ja reikalingi neatidėliotini ir radikalūs sprendimai bei veiksmai. Akivaizdu, kad bausmių griežtinimas neveikia – kalėjimai pilni, o šešėlinė ekonomika ir toliau keroja.

Kovai prieš korupcinius nusikaltimus reikalingos griežtesnės ekonominės sankcijos. Pilna asmeninė atsakomybė už korupcinio pobūdžio sprendimus, padariusius valstybei ar konkretiems asmenims didelę žalą, išplėstinis neteisėtai įgyto turto konfiskavimas, aiškių terminų administraciniams sprendimams statybos, nuosavybės teisių atkūrimo ir kitais gyventojams aktualiais klausimais nustatymas, prisiekusiųjų teismo instituto įkūrimas, korumpuotų pareigūnų pakeitimas naujais bei adekvatūs atlyginimai teisėsaugos ir teisėtvarkos pareigūnams yra tas kelias, kuriuo turime eiti, norėdami apsivalyti, susigrąžinti pasitikėjimą teisingumu bei grąžinti šešėlinės ekonomikos pinigus į bendrąjį Lietuvos nacionalinį produktą savo, savo vaikų ir anūkų labui.

Savo rinkėjams asmeniškai įsipareigoju, kad patekęs į Seimą aš visomis išgalėmis kovosiu su korupcija visuose jos lygiuose – nuo kyšių policijos pareigūnams iki „otkatų“ viešajame sektoriuje, nuo matininkų, kreivai matuojančių žemę iki teisėtvarkininkų, vilkinančių akivaizdžias bylas, nuo biurokratų, prievartaujančių duoti kyšius iki valdininkų, lobstančių Lietuvos žmonių sąskaita.

Faktai, patvirtinantys mano ryžtą:

Per pirmąjį mano vadovavimo Seimo Antikorupcijos komisijai pusmetį Komisijoje iš įvairų organizacijų buvo gauti ir išnagrinėti 63, iš gyventojų – 124 ir iš Seimo narių – 15 kreipimųsi, pareiškimų, skundų bei prašymų. Lyginant su praeitų metų Antikorupcijos komisijos darbo efektyvumu, Komisija dirbo beveik du kartus intensyviau – vien posėdžių per pusmetį surengta 1,5 karto daugiau nei per visus 2011 metus.

Dėl pareiškėjų raštuose pateiktos informacijos apie galimas nusikalstamas korupcinio pobūdžio veikas Komisija 22 kartus kreipėsi į Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą, 10 kartų į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą. Generalinei prokuratūrai perduota surinkta ir išnagrinėta tyrimų medžiaga dėl informacijos apie banką „Snoras“ nutekinimo, dingusių „auksinių“ Gedimino projekto trinkelių, piktnaudžiavimo donorų krauju ir vilkinamų Klaipėdos delfinariumo statybų.

P.S. Už palaikymą mano darbuose sunkiomis ir atsakingomis akimirkomis dėkoju savo šeimai

Nuoširdžiai Jūsų,

Ligitas Kernagis


adminLigitas Kernagis: atgimusi Lietuva – ne svajonė, o realybė

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *