Balsavimo internetu ir kitais kibernetinio saugumo klausimais Ligitas Kernagis su įvairių pasaulio valstybių atstovais diskutavo Vokietijoje

Džordžo Maršalo Europos saugumo studijų centre Vokietijoje  2011 m. rugsėjo 7 – 15 dienomis surengtas kasmetinis  seminaras aukšto rango valdžios pareigūnams „Senior Executive Seminar“, kurio tikslas buvo vertinti kibernetinio karo grėsmes pasaulio šalyse, aptarti ir išanalizuoti prevencijos galimybes.

 

Seimo valdybos sprendimu į šį seminarą atstovauti Informacinės visuomenės plėtros komitetui deleguotas jo narys Ligitas Kernagis. Komandiruotės tikslas – surinkti informaciją bei parengti rekomendacijas kibernetiniam saugumui stiprinti mūsų šalyje.

 

Seminare dalyvavo kibernetinio saugumo ekspertai, mokslininkai, politikos atstovai iš 69 pasaulio šalių. Ligitas susitiko ir diskutavo su Dr. James MacDougall (Džordžo Maršalo Europos saugumo studijų centro direktoriaus pavaduotoju), Pulkininku Laurent Currit (Saugumo politikos profesoriumi, šveicarų konfederacijos pirmininku), Prof. Thomas Wingfield (tarptautinės teisės profesoriumi), Prof. Sam Liles (JAV gynybos universiteto profesoriumi), Philippe Wolf (informacinių sistemų saugumo – ANSSI generalinio direktoriaus patarėju), Eneken Tikk (Estijos gynybos ministerijos kibernetinės saugos teisės eksperte), Dr. Rain Ottis (Kibernetinio saugumo centro Taline moksliniu bendradarbiu), Dr. Kenneth Geers (kibernetinio saugumo centro JAV atstovu Taline).

 

 

Seimnare diskutuota daugeliu klausimų, kurių pagrindinės temos buvo:

 

  • Pagrindiniai kibernetinių tinklų technologiniai aspektai, įskaitant interneto operacijas, globalios informacinės infrastruktūros pažeidžiamumas, ir dažniausios kibernetinių atakų metodikos
  • Tarptautinės teisės aktai, reglamentuojantys veiksmus kibernetinėje erdvėje ir priešiškus veiksmus internetinio konflikto metu;
  • Šešių nacionalinių valdžios instrumentų (diplomatijos, žvalgybos, karinių, politinių, teisinių ir ekonominių priemonių) vaidmuo užkertant kelią kibernetinės erdvės pavojams;
  • Nacionalinio kibernetinio saugumo strategijos;
  • Ankstesnių kibernetinių atakų atvejų tyrimai, kurie atskleidžia technologijų spragas ir galimybes, teisėtus suvaržymus ir politikos galimybes bei valstybių sprendimus;
  • Regioninių ir tarptautinių organizacijų vaidmuo, įtakojantis nacionalinį požiūrį į kibernetinę gynybą.

Europos Sąjungos šalių, JAV, Šveicarijos ir Gruzijos atstovai apžvelgė savo šalyse taikomas informacines technologijas, informacinių bazių kūrimo ir saugojimo naujoves, politinius, strateginius bei teisinius kibernetinės erdvės aspektus,  grėsmes kibernetiniam saugumui, kibernetinės saugos techniką ir technologijas, aptarė kibernetinio karo grėsmes, kibernetinių atakų rizikos valdymo aspektus, pristatė šalių pozicijas kibernetinės saugos klausimais, dalijosi gerąja patirtimi.

 

Ligitą Kernagį ypatingai domino elektroninių rinkimų saugumo klausimai, kuriais patyrę ir labai entuziastingi kolegos iš Estijos. Vis tik kitų užsienio šalių ekspertai šiuo klausimu buvo gana kritiški ir laikėsi nuomonės, kad kol kas kalbėti apie kibernetinės erdvės saugumą dar anksti.

 

Grįžęs iš komandiruotės Ligitas Informacinės visuomenės plėtros komitete pasiūlė grįžti prie diskusijų apie elektroninio, internetinio balsavimo galimybės Lietuvoje, įvertinant Šveicarijos ir Estijos šalių patirtį šioje srityje. Jį neramina beatodairiška skuba Lietuvoje diegti pasaulyje iki šiol netaikomas technologijas – kol kas balsavimas internetu vykdomas tik Estijoje, o Šveicarijoje tokiu būdu vykdomos tik savivaldos lygmens apklausos. Be to, Ligito nuomone svarbu numatyti galimybes kurti teisinę ir techninę bazę kibernetiniam saugumui Lietuvoje stiprinti, supažindinti su gauta informacija atitinkamų ministerijų atsakingus atstovus bei paruošti bendrą kibernetinės saugos Lietuvoje strategiją.

 

 

adminBalsavimo internetu ir kitais kibernetinio saugumo klausimais Ligitas Kernagis su įvairių pasaulio valstybių atstovais diskutavo Vokietijoje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *