Vyriausybė neskuba iš loterijų organizatorių atimti pusdevinto milijono litų vertės kąsnio

Lietuvos Respublikos Vyriausybė savo 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. 1063 „DĖL <…> LIETUVOS RESPUBLIKOS LOTERIJŲ ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO“ (PROJEKTO NR. XIP-3345) nusprendė pritarti Seimo nario Ligito Kernagio registruotoms įstatymų pataisoms, kuriomis siekiama panaikinti labdaros teikimo prievolę loterijų organizatoriams, ir tokio pat dydžio mokesčius rinkti tiesiogiai į valstybės biudžetą bei skirstyti surinktus pinigus valstybės nuožiūra …

adminVyriausybė neskuba iš loterijų organizatorių atimti pusdevinto milijono litų vertės kąsnio

Dėl protestuotojų prie Seimo, atstovaujaučių smulkiuosius verslininkus

Prie Lietuvos Respublikos Seimo rūmų, Nepriklausomybės aikštėje badauja Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos atstovai. Šia 2011 m. vasario 21 d. pradėta bado akcija jie siekia dialogo su Vyriausybe dėl kasos aparatų įvedimo dengtose turgavietėse maisto produktais prekiaujantiems smulkiesiems verslininkams. Tai viena ilgiausių bado akcijų per visą atkurtos Lietuvos istoriją. 41 dieną prie parlamento badavęs smulkiųjų verslininkų atstovas Eduardas Šablinskas dėl sveikatos sutrikimo išvežtas į Santariškių ligoninę. Badaudamas jis neteko 27 kg svorio. Tačiau Vyriausybei tai, regis, nė motais.

adminDėl protestuotojų prie Seimo, atstovaujaučių smulkiuosius verslininkus

Dėl valstybinės kalbos nemokėjimo sukeltos grėsmės kūdikio gyvybei

2011 m. gegužės 19 d. per Vyriausybės valandą Seime Krikščionių frakcijos seniūno pavaduotojas Ligitas Kernagis atkreipė Sveikatos apsaugos ministro Raimondo Šukio dėmesį į valstybinės kalbos vartojimo problemą Greitosios medicininės pagalbos stotyje.

L. Kernagio susirūpinimą sukėlė žiniasklaidoje plačiai nuskambėjęs atvejis, kai TV prodiuserio K. Krivicko iškviesti greitosios pagalbos medikai negalėjo susikalbėti lietuviškai, nerasdami adreso delsė atvykti pas negaluojantį kūdikį tuo sukeldami netiesioginę grėsmę jo gyvybei. R. Šukys deja, neturėjo aiškaus atsakymo vertinant šį atvejį.

adminDėl valstybinės kalbos nemokėjimo sukeltos grėsmės kūdikio gyvybei

Dėl daugiau nei pusę metų vėluojančių atlyginimų įmonėje UAB “ARX Baltica”

Reaguodamas į įmonės UAB “ARX Baltica” darbuotojų skundą, Seimo narys Ligitas Kernagis 2011 m. gegužės 12 d. Vyriausybės valandos metu Seime kreipėsi į Socialinių reikalų ir darbo ministrą.   Toliau pateikiama ištrauka iš Seimo posėdžio stenogramos:   L. KERNAGIS (KPF). Norėjau klausti socialinių reikalų ir darbo ministro Donato. Gerbiamasis ministre, klausimas bus toks, sakyčiau, iš gyvenimo. Jūs žinote, kad smulkiuosius …

adminDėl daugiau nei pusę metų vėluojančių atlyginimų įmonėje UAB “ARX Baltica”

Klausimas premjerui: kodėl Vilniuje į duobes įvažiavusiems ir žalą patyrusiems vairuotojams mokamos kompensacijos, o Kaune – išrašoma bauda?

Per Vyriausybės valandą premjerui uždaviau klausimą, kylantį Kauno vairuotojams, nukentėjusiems ne tik nuo gausių duobių gatvėse, bet ir… nuo pareigūnų. Pateikiu Jums premjero atsakymą, taip kaip jis buvo publikuotas Delfi portale.

adminKlausimas premjerui: kodėl Vilniuje į duobes įvažiavusiems ir žalą patyrusiems vairuotojams mokamos kompensacijos, o Kaune – išrašoma bauda?

Dėl visuomenės informavimo aplinkosaugos temomis priemonių pasirinkimo

L. KERNAGIS (KPF). Gerbiamasis ministre, norėčiau užduoti klausimą, kuris rūpi ne tik man, kaip Seimo nariui, bet ir žiniasklaidos priemonėms, taip pat vienam iš jų – dienraščiui „Respublika“, kurį pacituosiu:   „Užpraeitų metų spalį aplinkos ministras G. Kazlauskas pasirašė įsakymą rengti konkursą visuomenės informavimui apie aplinką, aplinkosaugą šviečiamosiose laidose, spaudoje, filmuose ir interneto naujienų portale paslaugai pirkti. Iš europinių lėšų …

adminDėl visuomenės informavimo aplinkosaugos temomis priemonių pasirinkimo

Klausimas dėl oro linijų bankroto

L. KERNAGIS (KPF). Ačiū, posėdžio pirmininke. Aš norėčiau užduoti du klausimus, vieną susisiekimo ministrui, kitą užsienio reikalų ministrui. Pirmas E. Masiuliui dėl nukentėjusiųjų nuo Star One oro linijų bankroto. Nukentėję skundžiasi, jog jūsų ministerija ir Turizmo departamentas absoliučiai nereaguoja į jų laiškus su paklausimais, kokia yra situacija. Tai klausimas Eligijui. O kitas klausimas, žiniasklaidoje pasirodė, jog būtų gerai, kad ministras įvertintų Lietuvos …

adminKlausimas dėl oro linijų bankroto

Klausimas dėl nekilnojamojo turto mokesčio sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įmonėms

L. KERNAGIS (KPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Klau­si­mas bū­tų, ko ge­ro, ad­re­suo­tas fi­nan­sų mi­nist­rei, bet ka­dan­gi jos nė­ra, tai prem­je­rui. Aš ga­vau laiš­ką iš kau­nie­čių AB (…), ku­ri už­si­i­ma svei­ka­tos prie­žiū­ros veik­la. Kaip ži­no­me, svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas tei­kian­ti įmo­nė yra at­lei­džia­ma nuo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio. Jie li­zin­gu įsi­gi­jo pa­tal­pas ir da­bar pri­va­lo mo­kė­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį. Ko­kį at­sa­ky­mą jie ga­vo iš Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos? …

adminKlausimas dėl nekilnojamojo turto mokesčio sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įmonėms